Kynologický klub COP DOG
Kynologický klub COP DOG

KK COP DOG

KYNOLOGICKÝ KLUB
COP DOG

ÚVOD

KYNOLOGICKÝ KLUB COP DOG je občianske združenie majiteľov a priateľov psov. Sme dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje priaznivcov športovej aj rekreačnej kynológie a sme súčasťou oficiálnych kynologických štruktúr v Slovenskej republike. Pôsobíme pod Zväzom športovej kynológie SR. Združujeme chovateľov a majiteľov psov rôznych plemien majúcich záujem na ich výchove a výcviku, zriadený za účelom vykonávania záujmových činností súvisiacich s organizovaním práce s mládežou a s dospelými so zameraním sa na všetky činnosti so vzťahom ku kynológii, kynologickým športom a záchranárskej kynológii. Práca klubu sa zameriava na zaistenie všestranného športového vyžitia záujemcov o chov a výcvik psov, výcvik a výchovu psov, vzdelávanie majiteľov psov, poskytovanie poradenskej činnosti, spoluprácu s inými klubmi, ako aj organizovanie záujmových a výkonnostných súťaží a skúšok.

Ponúkame individuálny prístup k Vám a Vášmu psíkovi a snažíme sa o socializáciu Vášho psíka nielen v spoločnosti ľudí, ale aj v spoločnosti iných psov.

SPONZORI

Kynologický klub COP DOG